Címlap Közérdekű adatok
Közzétételi lista PDF Nyomtatás E-mail

1. felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A 2018-2019-es tanévre történő beiratkozás időpontját a fenntartó még nem határozta meg.

2. a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

étkezési térítési díjak:
Tanuló
Tízórai: 100,33 Ft
Ebéd: 388,62 Ft
Uzsonna: 99,06 Ft
Háromszori étkezés: 588,01 Ft
Diétás ebéd: 581,66 Ft
Felnőtt
Ebéd: 638,59 Ft

3. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:
Az elmúlt 4 évben nem történt értékelés, illetve vizsgálat

4. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
az iskola a tanulókat hétfőtől péntekig 7.00-17.00 között fogadja

5. éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
a 2012-ben készült pedagógus teljesítményértékelés eredménye:
pontszám átlag 2,96/3
százalék átlag 99%
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés még nem történt.

7. a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

8. Kompetenciamérések eredményei

9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

név

szakképesítés

végzettség

Borka Istvánné

rajz és vizuális kultúra tanár, tanító

főiskola

Selmeczi Gabriella

testnevelés-rekreáció

főiskola

Cservákné Krista Mónika

matematika-fizika, oktatás informatikus

főiskola

Csicsainé Csernák Brigitta

tanító

főiskola

Csizmadia Judit

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és népművelő, szakvizsgázott drámapedagógus

egyetem

Kiss Ildikó

angol szakos tanár, erkölcstan tanár

főiskola

Csontos Erzsébet

orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, tanító

főiskola

Dobos János

matematika-rajz-informatika szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

főiskola

Lánginé Lengyel Anikó

angol szakos tanár

főiskola

Kaszainé Weigert Ágnes

tanító

főiskola

Katona Lászlóné

magyar-ének szakos tanár

főiskola

Kónya Zoltán

biológia-testnevelés

főiskola

Lantosné Lakner Gyöngyi

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

egyetem

Lukács István

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

egyetem

Mihályné Fundák Erika

tanító

főiskola

Németh Ervin

biológia-testnevelés

egyetem

Papné Sinka Krisztina

tanító

főiskola

Pappné Varga Rita

tanító, óvodapedagógus

főiskola

Pintér Ildikó

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos középiskolai tanár

egyetem

Maláj György

tanító

főiskola

Sallainé Hevesi Magdolna

tanító

főiskola

Sándorné Motika Gabriella

tanító

főiskola

Stérné Varga Edit

tanító, nevelőtanár, óvónő

főiskola

Szántháné László Erzsébet

magyar-ének szakos tanár

főiskola

Tóth Ágnes

tanító, óvodapedagógus

főiskola

Tóthné Vőneki Mária

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus

főiskola

Törteliné Márkus Kinga

matematika-fizika szakos tanár, erkölcstan tanár

főiskola

Vitális Imréné

szlovák-földrajz szakos általános iskolai tanár, tanító

főiskola

10. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör

végzettség

iskolatitkár

középiskolai érettségi, OKJ iskolatitkár

rendszergazda

programozó matematikus

pedagógiai asszisztens

tanító, drámapedagógus

11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évismétlések száma

2017-2018

7 fő

 

12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 • Cservákné Krista Mónika felvételi előkészítő matematika 8. évfolyam 1 óra/hét
 • Csicsainé Csernák Brigitta korrepetálás 1.a 1 óra/hét
 • Csirik György sakk szakkör vegyes 2 óra/hét
 • Csizmadia Judit felvételi előkészítő magyar 8. évfolyam 1 óra, dráma 6.a 2 óra/hét
 • Kiss Ildikó felvételi előkészítő angol 8. évfolyam 1 óra, nyelvvizsga előkészítő 7. évfolyam 1 óra/hét
 • Kaszainé Weigert Ágnes korrepetálás 2.b 1 óra/hét
 • Kónya Zoltán kosárlabda edzés 6. évfolyam 2 óra/hét
 • Mihályné Fundák Erika korrepetálás 4.b 2óra/hét
 • Németh Ervin tömegsport vegyes 1óra/hét
 • Varga Rita korrepetálás 3.b 1óra/hét
 • Szántháné László Erzsébet énekkar felső tagozat 2 óra/hét, felvételi előkészítő magyar 8. évfolyam 1óra/hét
 • Tóth Ágnes korrepetálás 3.a 1 óra/hét
 • Tóthné Vőneki Mária korrepetálás magyar 5-6-7. évfolyam 1 óra/hét
 • Vitális Imréné korrepetálás 2.a 1 óra/hét
 • Bagó Ildikó iskolapszichológus péntek 10-16 óra

13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hét végi házi feladat:
Törekszünk arra, hogy pénteki óráról hétfői órára ne legyen írásbeli házi feladat, kivéve, azt az esetet, ha egy heti két órás tantárgy órái éppen péntekre és hétfőre esnek.

Dolgozat:

 • Írásbeli felelet: néhány kérdés az előző óra anyagából. Előzetes bejelentés nélkül is íratható, 10-15 percet vehet igénybe. Értékelése érdemjeggyel történik.
 • Témazáró dolgozat: témakört átfogó feladatsor. A tantárgy éves óraszámának függvényében évente 4-6 alkalommal írható 45 perc időtartamban. A dolgozatírás előtt legalább 1 héttel előbb jelezni kell a tanulóknak, ugyanazon a napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

Értékelése:

1. évfolyam

teljesítmény

értékelés

100-91 %

kiváló

90-76 %

75-51 %

megfelelő

50-0 %

felzárkóztatásra szorul

2-8. évfolyam

teljesítmény

értékelés

 

100-91 %

jeles

5

90-76 %

4

75-51 %

közepes

3

50-31 %

elégséges

2

30-0 %

elégtelen

1

14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:
a kerettanterv szerint

15. a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 15, napközis csoportok száma: 6, tanulószobai csoport: 1.

16. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

osztály

létszám

1.a

21 fő

2.a

16 fő

2.b

18 fő

3.a

19 fő

3.b

14 fő

4.a

14 fő

4.b

13 fő

5.a

16 fő

5.b

16 fő

6.a

22 fő

6.b

19 fő

7.a

17 fő

7.b

16 fő

8.a

20 fő

8.b

20 fő

 

Friss hírek

Kedves Szülők!
Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00

Mihályné Fubdák Erika néni és Sándorné Motika Gabi néni szeretettel várják az új elsősöket.
További részletes és fontos tudnivalókért kérjük kattintson ide.

 

Sok szeretettel várjuk a játékos iskolaelőkészítő foglalkozásokra a leendő elsős gyerekeket és szüleiket keddi napokon 16 órától 16:45-ig:

 • január 9.
 • január 23.
 • február 6.
 • február 20.
 • március 6.
 • március 20.
 • április 10.

 

 
 

Megváltozott a közétkeztetés rendje, ezzel együtt új nyomtatványok is készültek. A legfontosabb változás, hogy minden ingyenesen étkező gyereknek az étkezést a szülőnek minden hónapban előre fel kell rendelnie, aláírásával. Ezt a beszedési napokon helyben az iskolában, vagy NGSZ ügyfélszolgálaton (Huszár u. 1) is megteheti. Bővebb információ az NGSZ honlapján.

 

Örömmel vesszük, ha személyi jövedelemadója egy százalékával A Szeged Tarjánvárosi IV. Számú Általános Iskola Tanulóiért Alapítványt támogatja!
Adószám: 18456183–1–06. Felajánlásával az iskolai programok megvalósítását segítheti.

 

Az e-napló elérhető a https://klik200909021.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login oldalon. A belépési név a tanuló oktatási azonosítója (a diákigazolványról leolvasható 7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszó pedig a születési dátum kötőjelekkel elválasztva (pl.: 2002-12-10). A napló telefonra is telepíthető innen.

 

Névnapok

Ma: Klaudia, Tubs, Jessica
Holnap: Benedek


88 nap van még hátra a tanévből.
Validation Icons