Címlap Iskolánk Arizona program
Felelős gondolkodás folyamata PDF Nyomtatás E-mail

Felelős gondolkodás folyamata
(Arizona program)

Mi a program célja?

A tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épít. A sikeres működéshez alapvetően szükségesek jól meghatározott szabályok. A pedagógus kérdésekkel vezeti rá a tanulót arra a felismerésre, hogy viselkedésének a környezetére is hatása van (Mit csinálsz? - Mi a szabály? - Mi történik, ha megszeged a szabályt? - Ezt akartad elérni?...).

Honnan ered a program?
Edward E. Ford vezette be Responsible Thinking Process (RTP) néven 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen a magyar elnevezés). Sikere miatt széles körben elterjedt Európában is. Németországban dr. Stefan Balke pszichológus alkalmazta először. Magyarországon kb. 40 iskola működteti sikerrel, elsőként a pápai Weöres Sándor Általános Iskola vezette be 2006 őszén. A mi iskolánk 2012 novemberétől kezdi alkalmazni 4-8. osztályokban.

A program

Mik a program alapelvei?

 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom.

Aki az iskolai szabályok ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja, s a tréningszobába távozzon.

Mi az a tréningszoba?
Egy olyan terem, ahol mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár, aki nyugodtan, higgadtan fogadja az odaérkező gyereket (gyerekeket). A tréningszobában a tanulónak a "Tervkészítő lap" segítségével egy konkrét, elérhető célt tartalmazó visszatérési tervet kell készítenie, mielőtt visszamegy a tanterembe.

Hogyan működik a program?

 • • Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban be tudja-e tartani a szabályokat.
 • • Ha a tanuló úgy érzi, erre az adott pillanatban nem képes, távozik a tréning szobába.
 • • Amennyiben a tanteremben maradás mellett dönt, ügyelnie kell arra, hogy ismételten ne zavarja meg az óra menetét. Amennyiben a tanuló másodszor is vét valamely szabály ellen, a tanár jelzi, hogy a tanulónak távoznia kell a tréningszobába.
 • • A diák tulajdonképpen mindkét esetben a saját döntése alapján távozik. Távozása az „Információs lappal” történik, amelyet a tanár értelemszerűen tölt ki.
 • • A diáknak az „Információs lappal” jelentkeznie kell a tréningszobában tartózkodó nevelőnél, akinek segítségével tervet kell készítenie, hogy a hasonló eseteket a jövőben elkerülje.
 • • Amennyiben a tanuló elfogadható tervet készít, visszatérhet a tanórára. Fontos, hogy a visszatérésével sem zavarhatja meg az óra menetét.
 • • A tanuló, aki a tanórát a tréning szobában töltötte, nem hiányzó, csak az adott szituációból lett kiemelve, ezért a tananyag pótlása a saját felelőssége, felelésnél dolgozatnál nem hivatkozhat a tréning szobára.

Mik azok a bizonyos tanórai szabályok?

 1. Az órára pontosan érkezem
 2. Társaimat, tanáromat nem zavarom
 3. Követem tanárom utasításait, együttműködöm
 4. Engedély nélkül nem hagyom el a helyem
 5. Jelentkezem, megvárom, hogy felszólítsanak
 6. Sértő, trágár szavakat senkivel szemben nem használok

Mi a segítő beszélgetés?
Ha egy tanuló több alkalommal távozik a tréningszobába, akkor segítő megbeszélést szervezünk. A segítő beszélgetéseknek fokozatai vannak, melynek résztvevői:

ha a tanuló 5 alkalommal volt a tréningszobában:
• tanuló,
• tanuló osztályfőnöke,
• a tanuló által választott pedagógus

ha a tanuló 10 alkalommal volt a tréningszobában:
• az előző beszélgetés résztvevői
• a tanuló szülei vagy egyik szülője

ha a tanuló 15 alkalommal volt a tréningszobában:
• az előző beszélgetés résztvevői
• az iskola igazgatója

ha a tanuló 20 alkalommal volt a tréningszobában:
• az előző beszélgetés résztvevői
• SzKTT ESzI Tabán Családsegítő Közösségi Ház, Gyermekjóléti Központ és Dél-Alföldi Regionális Családsegítő Szolgálat egyik képviselője

Mivel a program nem a büntetésre, inkább a tanulók saját felelősségének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, a magatartás értékelésében csak akkor jelenik meg, ha a program működése folyamán a tanuló nem együttműködő.

Mi az Arizona csoport?
Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, ifjúságvédelmi felelős, diákönkormányzatért felelős pedagógus.

Feladatuk:
• űrlapok szerkesztése, majd folyamatos biztosítása a zavartalan működéshez;
• a programmal kapcsolatos dokumentáció vezetése, rendszerezése, azok rendszeres értékelése
• alkalmankénti összejöveteleken összegzés, tapasztalatcsere a csoport tagjai részvételével, esetleg meghívott vendégekkel
• kapcsolattartás a tantestület többi tagjával, szülőkkel, gyerekekkel, külső személyekkel, szervezetekkel
• kérdőívek szerkesztése a programmal kapcsolatban azok szétosztása, eredményeinek értékelése
• az Arizona verseny koordinálása
• segítő beszélgetések lebonyolítása
• tájékoztató tartása az újonnan beiratkozott gyerekeknek és szüleiknek a programról minden ősszel
• információk bizalmas kezelése

Mi az Arizona verseny?
Osztályok közötti verseny. Az iskolai hirdető táblán havonta összesítjük osztályonként az tréningszobába távozó gyerekek számát.
Egy-egy félév végén a legkevesebb pontszámmal rendelkező osztály(ok) díjazásban részesül(nek).

 

Friss hírek

Sok szeretettel várjuk a játékos iskolaelőkészítő foglalkozásokra a leendő elsős gyerekeket és szüleiket keddi napokon 16 órától 16:45-ig:

 • január 9.
 • január 23.
 • február 6.
 • február 20.
 • március 6.
 • március 20.
 • április 10.

 

 
 

Megváltozott a közétkeztetés rendje, ezzel együtt új nyomtatványok is készültek. A legfontosabb változás, hogy minden ingyenesen étkező gyereknek az étkezést a szülőnek minden hónapban előre fel kell rendelnie, aláírásával. Ezt a beszedési napokon helyben az iskolában, vagy NGSZ ügyfélszolgálaton (Huszár u. 1) is megteheti. Bővebb információ az NGSZ honlapján.

 

Az e-napló elérhető a https://klik200909021.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login oldalon. A belépési név a tanuló oktatási azonosítója (a diákigazolványról leolvasható 7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszó pedig a születési dátum kötőjelekkel elválasztva (pl.: 2002-12-10). A napló telefonra is telepíthető innen.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100%-os (ingyenes) étkezési díj kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja – minden tanév megkezdése előtt (augusztusban a szeptemberi étkezési térítési díj befizetésekor), illetve félévkor (januárban a februári étkezési térítési díj befizetésekor), valamint új határozat kézhezvételekor az intézmény gondnokánál (gazdasági iroda) – köteles írásban megrendelni a következő félév/időszak étkezését a gyermeke részére havi bontásban, ennek hiányában a gyermek részére az étkezés nem biztosított.

 

Névnapok

Ma: Zelma, Rajmund
Holnap: Timót


144 nap van még hátra a tanévből.
Validation Icons