Címlap Aktuális Tanév rendje 2016-2017
Tanév rendje 2016-2017 | Nyomtatás |

A szorgalmi idő

• első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök),
• utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök).

A tanítási napok száma 182 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

• Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

• A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

• A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Mérések

DIFER felmérés a tanulók létszámáról 2016. október 10-ig, jelentés beküldése a Hivatalnak 2016. október 28-ig, vizsgálatok elvégzése 2016. december 2-ig.

• Az országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

Országos kompetenciamérés: 2017. május 24. (szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése a hatodik, nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően).

• Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el.

2. félév iskolai programjai

 • február 6-8. szülői értekezletek
 • február 10. farsang
 • február 24. alapítványi bál
 • március 14. ünnepség
 • március 27. fogadóóra
 • április 12. tanítás nélküli munkanap
 • április 13-18. tavaszi szünet
 • április 19-21. Weöres7
 • május 8-10. szülői értekezletek
 • május 17. országos idegen nyelvi mérés (6., 8. osztály)
 • május 24. országos kompetenciamérés (6., 8. osztály)
 • május 24. írásbeli próbanyelvvizsga (7. osztály)
 • május 26. osztálykirándulás
 • június 2. pedagógusnap
 • június 13. sportnap
 • június 14-15. tanítás nélküli munkanap
 • június 16. ballagás, évzáró

 

 

Friss hírek

Az e-napló elérhető a http://ejgweores.e-naplo.hu/index2.htm oldalon az e-Ellenőrzőkönyv menüpontban. A belépési név a tanuló oktatási azonosítója (a diákigazolványról leolvasható), jelszó pedig a születési dátum kötőjelekkel elválasztva (pl.: 2002-12-10).

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100%-os (ingyenes) étkezési díj kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja – minden tanév megkezdése előtt (augusztusban a szeptemberi étkezési térítési díj befizetésekor), illetve félévkor (januárban a februári étkezési térítési díj befizetésekor), valamint új határozat kézhezvételekor az intézmény gondnokánál (gazdasági iroda) – köteles írásban megrendelni a következő félév/időszak étkezését a gyermeke részére havi bontásban, ennek hiányában a gyermek részére az étkezés nem biztosított.

 

Névnapok

Ma: Vilmos
Holnap: János, Pál


Hoppá, elkezdődött a nyári szünet!
Validation Icons