Címlap Diákönkormányzat Diákönkormányzat munkaterve
Diákönkormányzat munkaterve | Nyomtatás |

Különböző programokat szervezünk a diákok részére, hogy ne csak a tanítási órákon, de azokon kívül is jól érezzék magukat az iskolában.
A közösség fejlesztését, az osztályok közötti jó viszonyt próbáljuk elősegíteni, fenntartani.
A szünetekben diákügyeletet végzünk a folyosókon, mellyel segítjük a tanárok munkáját, valamint felelősségre, rendszeretetre neveljük diákjainkat. Az idei évet újabb diákügyeletes mellényekkel kezdjük.
A tanárok és a diákok közti távolságot próbáljuk csökkenteni, és a jó kapcsolatot szeretnénk javítani közöttük.
Célunk továbbá az, hogy minden diák jól érezze magát iskolánkban, naprakész információi legyenek az iskolai programokról, a diákokat érintő rendezvényekről. A diáktitkárok minden hónapban legalább egyszer üléseznek, valamint minden DÖK rendezvény előtt összegyűlnek, hogy megbeszéljék a teendőket. Ezen gyűléseken a diáktitkárok elmondhatják véleményeiket, javaslataikat, illetve megoldást keresünk az esetleges problémák leküzdésére.

Az év folyamán az alábbi programokat tervezzük:

  • Október 12. Papírgyűjtés
  • Október 18. Diákközgyűlés
  • December 7. Mikulás diszkó
  • Március 8. Tavasz Köszöntő Buli – Suli diszkó
  • Március 22. Papírgyűjtés

Célunk, hogy a gyerekek ne csak a tanítási órákra járjanak be az iskolába, de a tanítási órákon kívül is jól érezzék magukat az iskolai falain belül. Ennek érdekében próbálunk különböző programokat szervezni a diákoknak, illetve próbálunk naprakész tájékoztatást adni az osztályban tanuló diákoknak.

  • Két alkalommal rendezünk papírgyűjtést, ősszel és tavasszal, melynek bevételét 50-50%-ban osztjuk meg a DÖK és az osztályok között. Az osztályok az osztálykirándulásokra, vagy egyéb programokra költik a pénzt, a DÖK pénzét pedig egyes iskolai programok szervezésére, azokon felmerülő költségek fedezésére fordítjuk, valamint a DÖK működésével kapcsolatos tárgyi eszközöket is ebből a pénzből finanszírozzuk.
  • A diákközgyűlés célja, hogy a diákok választ kapjanak esetleges kérdéseikre, kéréseikre. A diákközgyűlésre meghívjuk a diákképviselőket, , az iskola vezetését, ha van hozzájuk szóló kérdés.
  • Decemberben „Mikulás diszkó”-t, márciusban pedig „Tavasz Köszöntő Buli”-t szervezünk a felső tagozatos diákoknak, melyre minden felsős és negyedikes diákot meghívunk, és egy kellemes táncos délutánt-estét kínálunk nekik. Minden alkalommal próbálunk újdonságokkal szórakoztatni a diákokat, és az újdonságok által mindig érdekessé, változatossá tesszük a már bevált rendszert.
  • Ezeken a programokon kívül igyekszünk rendszeresen iskolarádiót működtetni, ami heti vagy kétheti rendszerességgel jelentkezik a tízórai szünetekben, melyben zenéken kívül az aktuális információk, programok is elhangoznak.

Megpróbálunk olyan propagandát kifejteni, hogy a diákok eljöjjenek a meghirdetett programokra, valamint szeretnénk, ha mindenki szeretettel gondolna iskolánkra.

Szeged, 2012. szeptember 1.

Csizmadia Péter
DÖK vezető

 

Megpróbáljuk a programokat úgy szervezni, hogy a diákok tényleg eljöjjenek, valamint szeretnénk, ha mindenki szeretettel gondolna iskolánkra.

 

Friss hírek

Az iskola pedagógusai fogadóórát tartanak október 24-én, kedden 16:30-tól.

 
 

Megváltozott a közétkeztetés rendje, ezzel együtt új nyomtatványok is készültek. A legfontosabb változás, hogy minden ingyenesen étkező gyereknek az étkezést a szülőnek minden hónapban előre fel kell rendelnie, aláírásával. Ezt a beszedési napokon helyben az iskolában, vagy NGSZ ügyfélszolgálaton (Huszár u. 1) is megteheti. Bővebb információ az NGSZ honlapján.

 

Az e-napló elérhető a https://klik200909021.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login oldalon. A belépési név a tanuló oktatási azonosítója (a diákigazolványról leolvasható 7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszó pedig a születési dátum kötőjelekkel elválasztva (pl.: 2002-12-10). A napló telefonra is telepíthető innen.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100%-os (ingyenes) étkezési díj kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja – minden tanév megkezdése előtt (augusztusban a szeptemberi étkezési térítési díj befizetésekor), illetve félévkor (januárban a februári étkezési térítési díj befizetésekor), valamint új határozat kézhezvételekor az intézmény gondnokánál (gazdasági iroda) – köteles írásban megrendelni a következő félév/időszak étkezését a gyermeke részére havi bontásban, ennek hiányában a gyermek részére az étkezés nem biztosított.

 

Névnapok

Ma: Salamon
Holnap: Blanka, Bianka


235 nap van még hátra a tanévből.
Validation Icons