Címlap Iskolánk Tanáraink
Fogadóórák | Nyomtatás |
Név Fogadóóra

Dobos János
igazgató
matematika-rajz-informatika


Katona Lászlóné
igazgatóhelyettes
magyar-ének

Pintér Ildikó
matematika-fizika-informatika

Selmeczi Gabriella
testnevelés, (napközi)

Ambrus Jánosné
technika

Bércesi Edit
tanító-német
Borka Istvánné
tanító-rajz

Cservákné Krista Mónika
matematika-fizika

Csicsainé Csernák Brigitta
tanító

Betyár-Gálik Eszter
tanító (napközi)

Csizmadia Judit
magyar-dráma

Csizmadia Péter
angol óraadó

Csontos Erzsébet
tanító-angol (napközi)

Nemes-Szász Emese
angol

Kónya Zoltán
testnevelés-biológia

Kaszainé Weigert Ágnes
tanító

Vujcsin Eszter
ének, napközi

Lantosné Lakner Gyöngyi
biológia-kémia, fejlesztő pedagógus

Lukács István
földrajz-történelem

Mihályné Fundák Erika
tanító

Németh Ervin
biológia-testnevelés

Varga Rita
óvónő, tanító

Sallainé Hevesi Magdolna
tanító (napközi)

Sándorné Motika Gabriella
tanító-technika


Stérné Varga Edit
óvónő, tanító (napközi)

Sike Csabáné
technika

Szántháné László Erzsébet
magyar-ének

Tóth Ágnes
óvónő, tanító

Tóthné Vőneki Mária
magyar-történelem

Törteliné Márkus Kinga
matematika-fizika

Vitális Imréné
szlovák-földrajz szakos tanár, tanító

Kiss Ildikó
angol


 

Friss hírek

Pótvizsga időpontja:
augusztus 22. (kedd)
Gyülekező: 7.45-8.00 az aulában

 

Étkezés befizetés szeptember hónapra:
2017. augusztus 28-án 7.00 órától 13.40-ig
2017. augusztus 29-én 10.00 órától 17.00-ig

 

Tankönyvek átadása
1-3. évfolyam: 2017. 08. 28. hétfő 15.30-18.30
4-6. évfolyam: 2017. 08. 29. kedd 15.30-18.30
7-8. évfolyam: 2017. 08. 30. szerda 15.30-18.30
Pótnap: 2017. 09. 01. péntek

A tankönyvet átveheti a törvényes képviselő, vagy a tanuló.
A tankönyveket ebben az évben minden évfolyamon minden tanuló ingyenesen kapja.

 

Megváltozott a közétkeztetés rendje, ezzel együtt új nyomtatványok is készültek. A legfontosabb változás, hogy minden ingyenesen étkező gyereknek az étkezést a szülőnek minden hónapban előre fel kell rendelnie, aláírásával. Ezt a beszedési napokon helyben az iskolában, vagy NGSZ ügyfélszolgálaton (Huszár u. 1) is megteheti. Bővebb információ az NGSZ honlapján.

 

A 2017-2018-as tanévben szükséges tanszerek listája innen letölthető:

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100%-os (ingyenes) étkezési díj kedvezményre jogosult gyermek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja – minden tanév megkezdése előtt (augusztusban a szeptemberi étkezési térítési díj befizetésekor), illetve félévkor (januárban a februári étkezési térítési díj befizetésekor), valamint új határozat kézhezvételekor az intézmény gondnokánál (gazdasági iroda) – köteles írásban megrendelni a következő félév/időszak étkezését a gyermeke részére havi bontásban, ennek hiányában a gyermek részére az étkezés nem biztosított.

 

Névnapok

Ma: Sámuel, Hajna
Holnap: Menyhért, Mirjam


11 nap van még hátra a nyári szünetből.
Validation Icons