Fogadóórák | Nyomtatás |
Név Fogadóóra

Dobos János
igazgató
matematika-rajz-informatika


Katona Lászlóné
igazgatóhelyettes
magyar-ének

Pintér Ildikó
matematika-fizika-informatika

Selmeczi Gabriella
testnevelés, (napközi)

Ambrus Jánosné
technika

Bércesi Edit
tanító-német
Borka Istvánné
tanító-rajz

Cservákné Krista Mónika
matematika-fizika

Csicsainé Csernák Brigitta
tanító

Betyár-Gálik Eszter
tanító (napközi)

Csizmadia Judit
magyar-dráma

Csizmadia Péter
angol óraadó

Csontos Erzsébet
tanító-angol (napközi)

Nemes-Szász Emese
angol

Kónya Zoltán
testnevelés-biológia

Kaszainé Weigert Ágnes
tanító

Vujcsin Eszter
ének, napközi

Lantosné Lakner Gyöngyi
biológia-kémia, fejlesztő pedagógus

Lukács István
földrajz-történelem

Mihályné Fundák Erika
tanító

Németh Ervin
biológia-testnevelés

Varga Rita
óvónő, tanító

Sallainé Hevesi Magdolna
tanító (napközi)

Sándorné Motika Gabriella
tanító-technika


Stérné Varga Edit
óvónő, tanító (napközi)

Sike Csabáné
technika

Szántháné László Erzsébet
magyar-ének

Tóth Ágnes
óvónő, tanító

Tóthné Vőneki Mária
magyar-történelem

Törteliné Márkus Kinga
matematika-fizika

Vitális Imréné
szlovák-földrajz szakos tanár, tanító

Kiss Ildikó
angol